Nos offres de prix

M100 = EUR 165.-

 

De Präis fir eng standard Steiererklärung ass EUR 165.- (HTVA). Dëse Präis kann ugepasst gin un d'Gréisst an d'Komplexitéit vum Dossier. 

Le prix d'une déclaration d'impôt standard est de EUR 165.- (HTVA). Ce prix pourra être ajusté en fonction de l'ampleur et de la complexité des dossiers à traiter. 

The price for a standard tax return is EUR 165,- (without VAT). This price may be adjusted depending on the size and complexity of the file. 

Der Preis für ein Standard-Steuererklärung beträgt EUR 165.- (ohne MwSt.). Dieser Preis richtet sich nach der Größe und Komplexität der Arbeitsbelastung. 

De prijs voor een standaard aangifte bedraagt ​​EUR 165 (zonder BTW). Deze prijs kan aangepast worden aan de grootte en complexiteit van de werklast. 

info@taksen.lu